Dynamic Load Transfer

PŘENOS DYNAMICKÉHO ZATÍŽENÍ

Každý den přejíždí přes dilatační spoje tisíce tun zboží a přepravní techniky. Výzvou je přenést tato zatížení z jedné betonové desky na druhou co nejúčinněji.

Tradiční přímé spoje

PROBLÉM: NÁRAZ

A vicious circle of DAMAGE and DISCOMFORT: The impact is caused by wheels each time they cross a straight joint. This leads inevitably to the well-known problems of damage, repairs, discomfort, health and safety issues and operational inefficiency.

traditional joint icon

Sinus Slide spoj

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Začarovaný kruh VZNIKU ŠKOD ZASTAVEN

Již v roce 2007 přišla společnost HCJ na trh s průkopnickým řešením, které vyřešilo problém odstranění příčin nárazu. Byl to průlom v technologii dilatačních spojů kontrolou dynamického přenosu zatížení.

Cosinus Slide® spoj

DOKONALOST SINUS SLIDE

Spojili jsme geniální koncept Sinus Slide s jedinečným systémem přenosu zatížení Cosinus Slide. Výsledkem je téměř dokonalý přenos zatížení s takřka nulovými deformacemi – Dvojitý kluzný účinek.

Co je přenos statického zatížení? klikněte zde

sinus joint icon