HC-Omega Sinus Slide® Joint

Dilatace HC-Omega Sinus Slide® je nový, unikátní a chráněný výrobek (s podanou patentovou přihláškou), který způsobil revoluci na trhu a zahájil novou éru technologie průmyslových podlah.

Technical data videos

Sinusový tvar spoje HC-Sinus Slide® a betonu zajišťuje neustálý styk přejíždějících kol s podlahou, díky čemuž nedochází k otřesům a vibracím a přenos zatížení je plynulý a optimální. Kola tiše přejíždějí z jedné podlahové desky na druhou a umožňují dosud nepoznaný komfort.
Výhody jsou obrovské. Zaprvé je možné dosáhnout významných ROČNÍCH ÚSPOR nákladů. Manipulační technika již není vystavena otřesům a vibracím. Z toho vyplývá menší opotřebení a nejsou nutné drahé opravy. Výrazně se prodlužuje životnost zařízení. Jen na úsporách za kolečka vysokozdvižných vozíků se investice vrátí za méně než 1 rok. Téměř nedochází k opotřebení podlahy a spoje, protože je odstraněna příčina poškození (jsou eliminovány otřesy způsobované  

Pracoviště kromě toho není jen pohodlnější, ale i bezpečnější. Obsluha vysokozdvižného vozíku bude nyní zažívat dosud nepoznaný komfort. Dilatace Sima Sinus slide® vyhovuje evropské směrnici 2002/44/ES o expozici zaměstnanců rizikům spojeným s vibracemi působícími na celé tělo. 

Zboží a materiál mohou být nyní přepravovány bez otřesů a vibrací.  To je zvláště důležité při přepravě zboží, které je citlivé na vibrace, jako jsou např. elektronické součástky, přístroje a chemikálie. koly vysokozdvižného vozíků přejíždějícího spoj). Nejsou nutné nákladné a složité opravy podlahy a spoje.

Profile height
h
Profile length
l
Slab thickness
t
Adjustable steel plate
c
Weight per meter
Meter per pallet
140 2997 150-160 18,86 108
150 2997 160-170 20 19,69 108
160 2997 170-180 30 20,62 108
180 2997 190-200 40 22,22 90
200 2997 210-220 55 24,02 90
220 2997 230-240 75 25,62 81
240 2997 250-260 40 27,22 81
260 2997 270-280 65 27,70 81
280 2997 290-300 85 28,02 63
300 2997 310-320 105 28,34 63

*

HCJ Sinus Slide® reference video Toyota

Sinus Slide Simulation

Sinus Slide Principal

Dilatace Sinus Slide

Sdělení o evropském patentu č. 2729619 a č. 2027340

S radostí oznamujeme, že Evropský patentový úřad dne 6 . 5. 2015 rozhodl o udělení evropského patentu č. 2729619 na základě evropské patentové přihlášky EP13708716 týkající se posuvných spojů kosinusového tvaru a dále dne 13. 5. 2015 rozhodla o udělení evropského patentu č. 2027340 na základě evropské patentové přihlášky EP06754306 týkající se řešení posuvných spojů sinusového tvaru obecně. Evropský patentový úřad těmito rozhodnutími uznává inovační řešení dilatačních spojů společnosti HCJ pro průmyslové podlahy.