Příklad průmyslové podlahy se zářezy

před rokem 1980

Technologie před rokem 1980

Podlahová deska o ploše 1600 m² se zářezy po 5 metrech = 720 metrů možných problémů se spoji.

Problém se smršťováním byl odstraněn rozčleněním podlahy jednotlivými zářezy. Vlastně tak vznikl nový velký problém se spoji. V případě, že po podlaze pojíždějí vysokozdvižné vozíky, jsou zářezy vždy špatným řešením, protože nedochází k přenosu zatížení a nejsou chráněné hrany spár. Hrany se v důsledku dynamických rázů a nárazů kol odrolují a v kombinaci se statickým zatížením může dojít k pohybu podlahových desek ve svislém směru. Velmi brzy bude podlaha vážně poškozená, nebezpečná a dokonce nepoužitelná.

Příklad bezespárové podlahové desky s dilatačními spoji. Kromě snížení výskytu problémů s dilatací přibližně o 75 % mají dilatační spoje ještě několik dalších výhod.

1980

Využití dilatačních spár k vyrovnávání pnutí při smršťování betonu

Zářezy jsou na okrajích každé podlahové desky nahrazeny dilatačními spoji. Podlahová deska v tomto příkladu měří 40 x 40 metrů (1600 m²) se 160 běžnými metry dilatačních spojů. Výskyt problémů se spoji se oproti zářezům snížil o 78 %. Na první pohled to vypadá jako dobré řešení. Účinnost však do značné míry závisí na intenzitě provozu vysokozdvižných vozíků a na typu (tvrdosti) jejich kol (viz dále).

Dilatační spoje umožňují volný pohyb podlahy ve vodorovném směru. Kompenzují tak vlivy smrštění, které vznikají při vysychání betonu. Netvoří se praskliny a beton není nutné nařezávat. Po stabilizaci procesu dilatace se spoj bude jen mírně rozšiřovat nebo zužovat vlivem výkyvů teplot. K tomuto jevu však dochází jen u venkovních podlah. Výsledkem procesu smršťování je tedy rozevírající se spára dilatace, přičemž velikost spáry závisí na rozměrech podlahové desky. Čím větší je deska bez spojů, tím větší je rozevírající se spára dilatačního spoje. Deformace podlahové desky značně závisí na řadě tepelných proměnných, například na klimatických podmínkách, druhu výztuže a též na kvalitě a vlhkosti betonu. Smrštění se pohybuje průměrně od 0,3 do 0,5 mm na metr. V plných podlahových deskách o rozměrech 30 x 30 metrů vznikne spára šířky 0,9 až 1,5 cm. Smršťování betonu se proto kompenzuje dilatačním spojem, nicméně vzniká jiný potenciální problém (v případě pojíždění vysokozdvižných vozíků), který není radno podceňovat. Tímto problémem je rozevírání spáry (viz dále).

Dilatační spoj přenáší zatížení a brání vertikálnímu pohybu podlahové desky.  Konstrukce dilatačního spoje zajišťuje vzájemné propojení podlahových panelů, které zamezuje pohybu podlahy ve svislém směru. Dilatační spoje kromě toho přenášejí zatížení z jedné desky na druhou, což prodlužuje životnost podlahy.  Čím je spojení dilatačního spoje pevnější a souvislejší, tím je přenos zatížení účinnější a efektivnější. Souvislé spoje proto mají daleko lepší charakteristiky než nesouvislé spoje.

Dilatační spoj chrání hrany podlahových desek. To však bohužel v některých případech při používání vysokozdvižných vozíků nestačí.  Dilatační spoj se rovněž používá jako pracovní spára. Umožňuje dokončení částí podlahy podle denního či dlouhodobějšího plánu nebo v případech omezených zásob litého betonu. V kladení betonu je možné pokračovat na následující části, aniž by došlo k prasknutí vlivem nedostatečného spojení betonu. Správně vyrovnaný dilatační spoj je také podmínkou správné finální úpravy podlahy.

2007

Řešení Sinus Slide®

I přes výše popsané výhody mají tradiční přímé dilatační spoje jednu velkou nevýhodu, kterou je rozevírání spáry. V každém logistickém centru s provozem vysokozdvižných vozíků budou (tvrdá) kola vozíků zapadat do rozevírající se spáry. Tyto opakované rázové otřesy poškozují podlahu, spoj, manipulační zařízení, přepravované zboží a dokonce i zdraví obsluhy manipulační techniky. 
Čím tvrdší je kolo vysokozdvižného vozíku, tím větší je zatížení, vyšší rychlost a také větší tlak kola a rázový otřes. V logistice trend směřuje k používání menších a tvrdších kol vozíků, aby bylo možné zvýšit jejich náklad a rychlost. Naše dilatace Sinus Slide® je vyvinuta tak, aby na tento trend reagovala.

Zatímco se ostatní výrobci pokoušejí spoj zesílit či vyztužit, HCJ nalezla řešení v odstranění příčiny. Díky řešení Sinus Slide® (s podanou patentovou přihláškou) existuje spojitá opora mezi koly a podlahou v nejúčinnějším poměru. Kola v důsledku toho přejíždějí z jedné podlahové desky na druhou v tichosti, bez vibrací a rázů, aniž by podlahu poškozovala, a zvyšují tak komfort obsluhy manipulačních strojů. Řešení Sinus Slide® každoročně ušetří desítky tisíc eur nákladů na údržbu a přispívá k bezpečnému a příjemnému pracovnímu prostředí. Podrobnější informace o řešení Sinus Slide® si přečtěte na stránce „Výrobky – HC-Omega Sinus Slide®“.

2012

Koncepce podlah Cosinus

U koncepce podlah Cosinus zůstávají zachovány ideální charakteristiky řešení Sinus Slide®, avšak bez tradičního systému s kotevními trny. Zatížení je přenášeno samotnou podlahou a nikoli spoji tvořenými kotevními trny. V podlaze s dilatací Cosinus se při smršťování na obou stranách zároveň vytváří svislé konzole, které se po sobě posouvají. Tato technologie umožňuje posouvání obou částí podlahy vůči sobě (horizontální dilataci) a zároveň tvoří optimální spoj a omezuje pohyb těchto dvou částí ve svislém směru. Podlaha tak přejímá funkci přenosu napětí spojem. Proto říkáme, že „podlaha se stává dilatací a dilatace podlahou“. Máte-li zájem o další informace, navštivte stránku „výrobky – Cosinus“ a podívejte se se na názornou videoanimaci s podrobným objasněním principu funkce dilatací Cosinus. Tuto animaci dále najdete níže na této stránce a na naší domovské stránce.

Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem jsme dosáhli finální fáze technologie dilatačních spojů do průmyslových podlah. Nic lepšího již podle zákonů přírody a současných matematických poznatků není možné. Inovace je však i přesto klíčovým slovem filozofie naší společnosti. Naší výzvou je nikdy nekonečné hledání řešení a nových myšlenek. Kdoví, jednoho dne možná přijdeme s dalším pokračováním této řady.

nelineární počítačová simulace

2015

Ověření stability díky dilatacím Cosinus Slide©

Po vynalezení a zavedení tohoto revolučního
řešení dilatací jsme se však rozhodli jít ještě dál a zabývat se jedním z nejdogmatičtějších principů konstrukce podlah.

Ve všech doposud vydaných publikacích o betonových podlahách se uvádí, že nejslabším bodem podlahy je spoj a že přenos zatížení ve spoji je nutné počítat zvlášť.

Nyní však po prokázání vynikajícího mechanismu přenosu zatížení na několika pracovištích po celém světě může společnost HCJ dokázat potenciál přenosu zatížení díky profilům dilatace Cosinus slide® na výpočtech na základě nelineárních simulací a laboratorních zkoušek na různých druzích betonu a tloušťkách desek. Pomocí různých případů zatížení, k nimž dochází v podlaze, jsme nyní schopni podrobně ověřit přenos zatížení ve spoji.

Většina konstruktérů dodnes schopnost přenosu zatížení v profilech dilatačních spár jen odhaduje.  HCJ ji dnes může dokázat! Opět začala nová éra navrhování a technologie průmyslových podlah.

před rokem 1980

Technologie před rokem 1980

1980

Využití dilatačních spár k vyrovnávání pnutí při smršťování betonu

2007

Řešení Sinus Slide®

2012

Koncepce podlah Cosinus

2015

Ověření stability díky dilatacím Cosinus Slide©