1. Volné pohyby podlahy ve vodorovném směru

Nevyhnutelnou nevýhodou betonu je to, že se při schnutí smršťuje. Tuto mechanickou deformaci je nutné vyrovnávat použitím dilatačních spojů, aby v betonu nevznikaly praskliny. Toto vyrovnávání je umožněno instalací našich dilatačních spojů HCJ, které kompenzují pohyby podlahy v horizontálním směru.

2. Omezený pohyb ve svislém směru

Při absorpci smrštění naše dilatační spoje poskytují maximální ochranu proti možnému vertikálnímu posunu různých částí podlahy. Tradiční zářezy v tomto případě žádnou ochranu nenabízejí. Při intenzivním pojíždění vysokozdvižných vozíků dochází k nežádoucím otřesům vlivem i těch nejmenších posunů mezi dvěma částmi podlahy, které jsou zdrojem vážných poškození podlahy i stroje. Výrazné rozestupy mezi dvěma částmi podlahy kromě toho vedou k nebezpečnému a neefektivnímu pracovnímu prostředí. Naše dilatační spoje tyto problémy odstraňují.

3. Optimální přenos zatížení

Statická zatížení, například od regálů a strojního zařízení umístěného na části podlahy, jsou srovnatelná s hmotností působící na tuto část podlahy na základě konstrukce nosných podpěr. Statická zatížení se navrhují lépe, protože jejich působení je možné vzít v úvahu při výpočtu pevnosti průmyslové podlahy. Dynamická zatížení, například od vysokozdvižných vozíků, vnitropodnikové dopravy a přívěsů, se navrhují daleko obtížněji, protože jejich nepředvídatelná napětí se při plánování hůře odhadují. V případech, kdy zatížení působí na hranu dané části podlahy, se napětí přenáší do navazující části podlahy dilatačním spojem. Takto se efektivní maximální zatížení působící na hranu části podlahy sníží u každé části podlahy bez dilatace na polovinu, což značně prodlouží životnost podlahy. Díky propracované konstrukci našich dilatačních spojů může být dosažitelný přenos zatížení až 30 tun na metr v závislosti na provedení a výšce podlahy.

4. Ochrana hran

Při intenzivním a dlouhodobém pojíždění vysokozdvižných vozíků na hrany betonu působí škodlivé rázy kol. Časem se hrany odrolí, poškození se rozšiřuje a vyžaduje nezbytné a nákladné opravy. Základní příčina obvykle není odstraněna a problém se opakovaně objevuje. Pětimilimetrové hrany našich dilatačních spojů toto poškození snižují.  V případech extrémně silného provozu vysokozdvižných vozíků nabízíme lepší záruky díky upraveným dilatačním spojům (viz výrobky).

5. Ideální jako pracovní spáry

Naše dilatační spoje lze používat jako pracovní spáry. Je tak možné dokončovat části podlahy podle denního či dlouhodobějšího plánu. V kladení betonu je možné pokračovat na následující části, aniž by došlo k prasknutí vlivem nedostatečného spojení betonu.

6. Jednoduchá montáž

Naše dilatační spoje jsou jednoduché, rychle se vyrovnávají a zaručují bezproblémové dokončení při lití betonu. Je-li to třeba, jsme schopni dodat potřebné výrobní prostředky k zajištění snadné montáže.