Skaičiavimai ir inžinerija

Problemos ir faktai

Dėl didelio kiekio įvairių galimų apkrovų kombinacijų, reikalingi tinkamai atlikti skaičiavimai, kurie būdavo retai pateikiami. Profilių gamintojai pateikdavo tik laikomąją profilio galią, neįvertindami apkrovų ribinio būvio. Tokie veiksniai, kaip pagrindų sutankinimo modulis, betono stipris, apkrovų kombinacijo

Įprasti apkrovos perdavimo skaičiavimai buvo paremti kaiščių ar panašios sistemos laikomąja galia. Atlikti bandymai rodo, kad profilis turi mažesnę laikomąją galią (dažnu atveju iki 50%), lyginant su betono plokštės laikomąja galia.

Pramoninių grindų skaičiavimai visada remiasi profilių apkrovos perdavimo procentu (paprastai apie 40%, naudojant apkrovos perdavimo sistemą) bet realūs skaičiai plokštės kraštuose gerokai sumažinami. Tačiau šis apkrovos perdavimo procentas tebuvo prielaida, kuri nebuvo niekuo patvirtinta.

Aplankykite Užklausa skaičiavimams jei norite gauti
patvirtintus ir nemokamus skaičiavimus Jūsų projektui.

Sprendinys ir skaičiavimai

N.V. Hengelhoef Concrete Joints, bendradarbiaudama su International Joint Tech Engineering s.a. gali pateikti tikslų Cosinus Slide® apkrovos perdavimo procentą ir pateikti išsamius bei patvirtintus skaičiavimus. Šie skaičiavimai nepakeičia pramoninių grindų projekto, tačiau užpildo trūkstamą dalį – plėtimosi profilių veiksmingumo pagrindimą.

Skaičiavimai paremti metodika, aprašyta TR-34 4-ojo leidimo žinyne. Taip pat buvo paremti atliktais bandymais ir finite element method FEM.

Produkto savybės patvirtintos netiesinio modeliavimo metodu ir laboratorijoje atliekamais eksperimentais bei statiškai analizuoti pagal EN 1990 Euro code (EC 0). Remiantis šiais bandymais buvo pateikti ribinio būvio parametrai, kurie naudojami atliekant skaičiavimus. Tam tikri parametrai gali būti pritaikyti pagal konkrečioje šalyje galiojančias normas.

Patirtis ir rezultatas

Cosinus Slide® prifilis apskaičiuotas iki 15mm atsivėrimui, tuo pačiu išlaikant savybes, kai krautuvo ar kito transporto ratukai nejuntamai kerta profilį (patvirtinimo sertifikatas 020238-14-2 iki 4). Dėka profilio formos, profilį kertantis pneumatinis ar kieto plastiko ratas nesidaužo nei į profilį nei į grindų plokštę. Įrengiant grindis labai svarbu išlaikyti vienodą profilio ir grindų aukščio lygi. Cosinus Slide® profilis atitinka Europos direktyvos 2002/44/EC reikalavimus dėl darbuotojų komforto (vibracijų) darbo metu. Tuo pačiu Cosinus Slide® profilis leidžia horizontalų judėjimą. Remiantis aukščiau išvardintais faktais, užtikrinamas Cosinus Slide® profilio veiksmingumas bei grindų plokštės ilgaamžiškumas.

Tam, kad profilis būtų veiksmingas, jis privalo būti profesionaliai įdiegtas. Mes Jums paruošėme vartotojo vadovą, kuriame aprašėme reikalingus atlikti žingsnius.