Herstellingen

In geval van schade aan voeg en vloer is enkel een ingrijpende herstellingsmethode zinvol. De oorzaak van de schade (slagimpact van de heftruck wielen) dient uitgeschakeld te worden. Toepassing van de Sinus Slide® oplossing in de HCJ herstellingsprocedure bleek erg effectief.


Momenteel wordt deze saneringsmethode wereldwijd toegepast als duurzame oplossing voor voeg problemen. Voor mee info download de bijgevoegde herstellingsgids.

Ontdek de herstel voeg