Voorbeeld van een ingezaagde vloer

voor 1980

Technologie voor de jaren 1980, enkel zaagsneden

Hier heeft men dus de vloer kapot gezaagd om het krimpprobleem op te lossen. Men lost een probleem op maar men creëert een nieuw. Bij heftruckverkeer is dit altijd een verkeerde oplossing wegens het ontbreken van lastenoverdracht en randbescherming. De randen gaan binnen de kortste keren afbrokkelen omwille van de dynamische lasten en samen met de statische lasten is ook verticale beweging van de vloerplaat mogelijk. Op zeer korte termijn zal de vloer ernstig beschadigd en zelfs onveilig en onbruikbaar zijn.

Voorbeeld van een naadloze vloerplaat met uitzetvoegen. Naast het verminderen van het voegprobleem met +/- 75% hebben uitzetvoegen nog een aantal andere voordelige eigenschappen.

1980

Uitzetvoegen om de krimp van het beton op te vangen

De zaagsneden zijn vervangen door uitzetvoegen aan de randen. In dit voorbeeld is de vloerplaat 40x40 meter (1600 m²) met 160 lopende meter voegen. Het voegprobleem is dus met 78% verminderd in vergelijking met zaagsneden. Op het eerste zicht lijkt dit een goede oplossing. De effectiviteit is echter afhankelijk van het type wielen van de heftruck en de intensiteit van het heftruckverkeer.

Uitzetvoegen zorgen voor horizontale beweging. M.a.w. de krimp als gevolg van het droogproces van het gestorte beton wordt opgevangen. Scheurvorming wordt vermeden en zaagsneden zijn overbodig. Eenmaal de krimp opgevangen zullen enkel nog grote temperatuurschommelingen enige uitzetting tewee g brengen. Dit fenomeen doet zich echter enkel bij buitenvloeren voor. De bestaande voegopening is dus het resultaat van de niet te vermijden betonkrimp en hangt af van de grootte van de vloervakken. Hoe groter de naadloze vloervakken, hoe groter de voegopening. De krimp is afhankelijk van diverse factoren zoals klimatologische omstandigheden, kwaliteit en vochtigheid van beton en cement, gebruikte bewapening en kan dus sterk verschillen van project tot project en van land tot land. Gemiddeld varieert de krimp van 0,3 tot 0,5 mm per meter. Naadloze vakken van 30x30 meter kunnen dus leiden tot een voegopening van 0,9 tot 1,5 cm. Men heeft dus het probleem van de krimp opgevangen met de dilatatievoeg maar men heeft een potentieel niet te onderschatten probleem (bij heftruckverkeer) namelijk de voegopening.


Een uitzetvoeg realiseert lastenoverdracht en verhindert de verticale beweging van de vloerdelen. De constructie van de dilatatievoeg zorgt ervoor dat de vloerdelen met elkaar verbonden zijn en in mekaar hangen en dus verticaal niet kunnen bewegen. Bovendien worden de lasten mede door de constructievoeg overgedragen van het ene vloerdeel naar het andere hetgeen de levensduur van de vloer ten goede komt. Hoe degelijker de verbinding van de uitzetvoeg hoe efficiënter en effectiever de lastenoverdracht. Mede hierdoor hebben uitzetvoegen met een continue verbinding betere resultaten dan uitzetvoegen met discontinue verbinding. 

De dilatatievoeg zorgt voor enige randbescherming van de vloerdelen die helaas bij rechte voegen ontoereikend is bij bepaald heftruckverkeer. 

Een dilatatievoeg kan ook gebruikt worden als dagstort profiel en is een hulpmiddel bij de afwerking van de vloer.

2007

De Sinus Slide® oplossing

Ondanks haar vele voordelige eigenschappen had elke traditionele rechte uitzetvoeg één groot nadeel nl. de voegopening. In een logistieke omgeving en bij (intens) heftruckverkeer vallen de wielen van de heftrucks in de voegopening. Deze steeds wederkerende slagen veroorzaken schade aan vloer, voeg, transportmiddel, mens en getransporteerde goederen. Kortom aan alles.

Hoe harder het wiel, hoe hoger de wieldruk en hoe hoger de snelheid des te zwaarder is de slagimpact. En het is een tendens in de logistieke wereld dat de heftrucks steeds kleinere en hardere wielen krijgen, de lasten zwaarder worden en er sneller gereden wordt.Daar waar anderen producenten probeerden de voeg te versterken heeft HCJ de oplossing gevonden in het uitschakelen van de oorzaak. Met de Sinus Slide® oplossing (patent pending) hebben de wielen steeds contact met de vloer in de best mogelijke verhouding. Hierdoor glijden de wielen geruisloos en schok- en trillingvrij van het ene vloerdeel naar het andere zonder kans op schade en met een ongekend comfort voor mens en machine. De Sinus Slide® oplossing bespaart jaarlijks vele tientallen duizenden euro’s en biedt een ongekend comfort aan mens en machine. Voor gedetailleerde informatie omtrent de Sinus Slide® oplossing verwijzen wij naar de pagina “producten – HC-Omega Sinus Slide®”.

vanaf 2012

Technologie vanaf 2012

Met het cosinus vloerconcept is HCJ nog een stap verder gegaan. In onze zoektocht naar de perfecte uitzetvoeg hebben wij een nieuwe technologie (ook patent pending) op de markt gebracht die de lasten op de meest ideale wijze overbrengt van de ene vloerplaat naar de ander. Met de huidige wetten en krachten van de natuur is betere lastenoverdracht onmogelijk.

Bij het Cosinus vloerconcept worden de ideale eigenschappen van de Sinus Slide® oplossing behouden maar wordt afgestapt af van de traditionele (continue) verdeuveling en verankering. De vloer schuift over elkaar (horizontale dilatatie) en zorgt zelf voor de meest optimale verbinding en beperkt de verticale beweging. De vloer integreert zich in de werking van de uitzetvoeg. Het principe is geniaal doch uiterst eenvoudig "De voeg is de vloer, de vloer is de voeg". Voor meer informatie bezoek de pagina “producten – (co)sinus Slide® ” en bekijk de uitgebreide animatie video die het principe haarfijn en overduidelijk uitlegt. Deze animatie vindt U ook hieronder op de pagina.

Hiermee denken wij dat de laatste fase in dilatatietechnologie voor industrievloeren bereikt is. Beter is niet meer mogelijk met de huidige wetten der natuur. Niettemin blijft innovatie het sleutelwoord in onze bedrijfsfilosofie. Het uitwerken van nieuwe ideeën en onze constante zoektocht naar nieuwe oplossingen blijft voor ons een uitdaging. Wie weet komt er toch nog ooit een vervolg aan dit overzicht.

niet-lineaire computer simulatie

2015

Sterkte (Stabiliteitsberekening) Cosinus Slide©

Nochtans, na het uitvinden enontwikkelen van de Sinus Slide® oplossing en het Cosinus vloerconcept zijn wij toch nog een stap verder gegaan en gingen wij de uitdaging aan met één van de meest dogmatische principes in de strekte berekening van vloercalculaties.

Alle bestaande documentatie en richtlijnen inzake industrievloeren erkennen dat het zwakste maar onvermijdelijke punt de uitzetvoeg is en dat de lastenoverdracht separaat berekend moet worden.

Na het aantonen van de uitstekende lastenoverdracht prestaties in prestigieuze projecten wereldwijd slaagde HCH erin om dit nu ook te bewijzen. Via niet-lineaire computer simulaties en effectieve laboratorium test resultaten met verschillende betondiktes en uitvoeringen kunnen wij het lastenoverdracht potentieel van de Cosinus Slide® joint berekenen en bewijzen en dit voor de verschillende lasten die inwerken op de vloer en op de voeg.

Tot op heden waren de meeste stabiliteitsberekeningen van ingenieurs en ontwerpers inzake lastenoverdracht van uitzetvoegen gebaseerd op veronderstellingen. Vandaag kan HCJ haar berekeningen bewijzen. Opnieuw een nieuwe mijlpaal in het ontwerp van industrievloeren.

voor 1980

Technologie voor de jaren 1980, enkel zaagsneden

1980

Uitzetvoegen om de krimp van het beton op te vangen

2007

De Sinus Slide® oplossing

vanaf 2012

Technologie vanaf 2012

2015

Sterkte (Stabiliteitsberekening) Cosinus Slide©