1. Vrije horizontale werking van de vloer

Beton heeft de niet vermijden nadelige eigenschap dat bij het drogen krimp optreedt. Deze krimp moet opgevangen worden door uitzetvoegen, zoniet krijgt men scheurvorming. Dit opvangen kan gebeuren door het aanbrengen van onze HCJ uitzetvoegen, welke een vrije horizontale werking van de vloer toelaat.

2. Beperken van de verticale beweging

Eenmaal de krimp is opgevangen bieden onze dilatatievoegen een maximale bescherming tegen mogelijke verticale beweging van de verschillende vloerdelen. Hier biedt de traditionele zaagsnede geen bescherming meer. Intens heftruckverkeer zal bij de minste verticale verschuiving van 2 vloerdelen nadelige hinder ondervinden en ernstige schade toebrengen aan vloer en machine. Ook het in de hoogte stapelen op 2 van elkaar weggezakte vloerdelen creëert een onveilige en inefficiente werkomgeving. Onze uitzetvoegen maken komaf met deze problemen.

3. Optimale overdracht van lasten

Statische lasten zijn belastingen zoals rekken en machines die op het vloerdeel geplaatst worden evenals het eigen gewicht van het vloerdeel bij een constructie op draagpalen. Statische lasten zijn goed beheersbaar omdat men ze kan incalculeren bij het berekenen van de sterkte van de industrievloer. Dynamische lasten zoals heftrucks, intern transport, opleggers zijn minder goed beheersbaar omdat ze moeilijker op voorhand in te schatten zijn. Indien deze lasten zich aan de rand van een vloerdeel bevinden zal de last door de dilatatievoeg overgebracht worden op het aansluitende vloe rdeel. Hierdoor wordt de maximale belasting die optreedt op de rand van het vloerdeel gehalveerd ten opzichte van vloeren zonder uitzetvoegen hetgeen de levensduur van de vloer aanzienlijk zal verlengen. Door het uitgekiende ontwerp van onze uitzetvoegen kan de lastenoverdracht afhankelijk van de uitvoering en van de hoogte van de vloer oplopen tot 30 ton per meter.

4. Bescherming van de randen van de vloer

Bij intens en langdurig heftruckverkeer staan de betonnen randen bloot aan schadelijke impact van de inslag van wielen. Op termijn zullen de randen afbrokkelen en nog meer schade veroorzaken. waardoor dure herstellingen noodzakelijk zijn. De oorzaak zal echter niet uitgeschakeld worden waardoor het probleem zal blijv en terugkomen. De 5mm dikke randen van onze uitzetvoegen beperken deze schade. In extreme gevallen van heftruckverkeer bieden wij nog betere garanties via aangepaste dilatatievoegen (zie producten).

5. Ideaal als dagstortprofiel

Zij laten toe een vloervak af te werken volgens de planning van de dag of op langere termijn. Aansluitend kan verder gewerkt worden zonder risico op scheuren of slechte hechting van het beton.

6. Eenvoudige plaatsing van onze uitzetvoegen

Onze uitzetvoegen zijn vrij eenvoudig waterpas te plaatsen en garanderen een zorgeloze afwerking bij het storten het beton Indien nodig voorzien wij de nodige hulpmiddelen om een vlotte plaatsing te bekomen